header

REIKI

Rei-ki is een Japans woord bestaande uit twee lettergrepen.

  • Rei staat voor het Kosmische, het Universele
  • Ki voor fundamentele levenskracht die stroomt en klopt in alles wat leeft.

Reiki = Kosmische, Universele levenskracht.

Reiki werd begin 1900 herontdekt als een eeuwenoude geneeswijze door een Japans Christelijk hoogleraar met name Dr. Mikao Usui.

BASISPRINCIPES:

Just for today, do not worry.
Maak je alleen vandaag geen zorgen.

Just for today, do not anger.
Maak je alleen vandaag niet boos.

Honour your parents, teachers and elders.
Eer je ouders, je leraren en je voorouders.

Earn your living honestly.
Verdien je brood op een eerlijke wijze.

Show gratitude to every living thing.
Wees dankbaar voor alles wat leeft.

Het doel van Reiki

Reiki heft de blokkades in je lichaam op, bevordert genezingen van allerlei aard en verlicht heel snel pijn en acute symptomen. Het doel van een Reiki-behandeling is je lichaam te voorzien van extra energie. Daarbij neemt je lichaam slechts die hoeveelheid energie op die het nodig heeft.

De Reiki gever fungeert als het ware als een doorgeefkanaal waarbij de natuurlijke energie - via het opleggen van de handen – op een krachtige en geconcentreerde vorm in het lichaam van de ontvanger stromen.

Reiki is geen arts. Voor medische problemen zal de Reiki ontvanger steeds het advies van een arts dienen in te winnen. Reiki stelt geen diagnoses. Reiki beoogt slechts het lichaam te voorzien van extra-energie, die het lichaam dan kan gebruiken in het zelfgenezingsproces.