header

MANTRA’s.

Magische klanken van kracht.
Mantra’s zijn woorden en klanken die praktische hulp en genezing bieden. Als gebeden verbinden zij de kracht van de individuele mens met die van het Goddelijke. Als woorden van kracht beschermen en genezen ze. Al duizenden jaren werden in het Oosten mantras gebruikt voor genezing en zelfverwerkelijking. Door klanken te zingen die de ziel raken wek je levensenergie op, maakt de geest en de emoties kalm en vervult je hart met liefde. Niemand kan het mysterie van de mantra’s volledig verklaren. Hun magische klanken helpen het lichaam dat uit balans is te genezen. Mantra’s ontspannen de geest. Mantra’s kalmeren de emoties. Mantra’s openen het hart. Ze stimuleren, activeren, motiveren en maken jong. Ze helpen je dansen of slapen, lachen of huilen, vrijen of mediteren. Ze veranderen saai huishoudelijk werk of moeilijke oefeningen in zorgeloos plezier. Ze helpen iemand te vergeten of iemand te vinden.

Hoe mantra’s genezen.
Bezielde klanken creëren bezielende gedachten, gevoelens en handelingen. Er is nog veel wat we niet weten over hoe klanken, ontstaan uit een bezielende staat van bewustzijn, gewoon bewustzijn kunnen verhogen. Het is duidelijk dat door het stimuleren van zenuwcentra in het gehemelte en in de schedel mantra’s heilzame electro-chemische veranderingen in het hele lichaam bewerkstelligen. Zij vibreren hun boodschap direct in het zenuwstelsel en van daaruit in de wereld. Het gevoel van vrede en welzijn dat daaruit voortvloeit in niet te ontkennen.