header
CHAKRA's

Chakra is afkomstig van het Sanskriet en betekent letterlijk wiel, rad. Het zijn dus wielvormige energiecentra in het fijn stoffelijke lichaam van de mens. Deze chakra’s zijn nauw verbonden met ons zenuwstelsel en de organen. Het zijn de ademhalingsorganen van de Ziel, ze ademen in en uit; m.a.w. ze openen en sluiten zich. De trillingen van de chakra’s komen overeen met de kleuren van de regenboog. We onderscheiden zeven hoofdchacra’s.

chakras

1ste chakra: het stuit- of basischacra met als bijhorende kleur rood
Dit chakra bevindt zich tussen de anus en de geslachtsorganen en opent zich naar onderen. De functie is een fundament te bouwen voor een krachtige persoonlijkheid. Een goed ontwikkeld stuitchakra schenkt ons een stevige basis, waarop we in ons dagelijks leven kunnen vertrouwen.

muladhara

2de chakra: het heiligbeenchakra met als bijhorende kleur oranje
Dit chakra bevindt zich een handbreedte boven de geslachtsorganen en opent zich naar voren en naar achteren. De functie is het kunnen aangaan van sociale contacten en het vermogen vreugde en plezier te beleven in het leven. In dit chakra zetelt onze creativiteit en komen onze creatieve vermogens tot ontwikkeling.

3de chakra: het zonnevlechtchakra met als bijhorende kleur geel
Dit chakra bevindt zich boven de navel en onder de ribben en opent zich naar voren en naar achteren. De functie van de zonnevlecht is zelfvertrouwen te ontwikkelen; dit is namelijk de zetel van de persoonlijkheid. Hier wordt de strijd gestreden tussen de ego wil en de goddelijke wil. Een persoonlijkheid die de ego heeft losgelaten eist niets, maar verwacht alles.

manipura

4de chakra: het hartchakra met als bijhorende kleur groen
Dit chakra bevindt zich in het midden van de borst ter hoogte van het hart en opent zich naar voren en naar achteren. De functie is liefde te ontwikkelen voor zichzelf en anderen, het kunnen vergeten en vergeven. Het hartchakra is de zetel van de ziel.

5de chakra: het keelchakra met als bijhorende kleur blauw
Het keelchakra bevindt zich op de plek van de keel, boven het kuiltje en opent zich naar voren en naar achteren. De functie is om via onze keel uitdrukking te geven aan alles wat in ons leeft, of dit nu gedachten, emoties of inspiraties van de ziel zijn. Alles wat gezegd wordt (ook wat we denken) brengt vibraties voort, die zowel positieve als negatieve uitwerkingen hebben.

6de chakra: het voorhoofdchakra (het derde oog) met als bijhorende kleur indigo
Dit chakra bevindt zich in het midden van het voorhoofd op de plek van het derde oog en opent zich naar voren. De functie van dit chakra is onze buitenzintuiglijke waarnemingen te ontwikkelen, dit zijn zintuigen van de ziel. Dit is de fase van inzichten om het verschil te zien tussen onze persoonlijkheid, het ego en onze ziel.

ajna

7de chakra: het kruinchakra met als bijhorende kleur violet
Dit chakra bevindt zich bovenop het hoofd en opent zich naar boven. Door dit centrum zijn we verbonden met de Goddelijke wereld. Bij pasgeboren baby’s is dat zeer goed waar te nemen. De functie is vertrouwen te ontwikkelen, een diep vertrouwen in de Energie. Dit oervertrouwen is de basis waarop de persoonlijkheid kan groeien. Velen zijn echter “gewond” geraakt en missen deze krachtige basis. Het ego probeert dan zijn zekerheden te zoeken in de materie.